Search results

Records found: 149  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0007441 xkni^"
 1. VERNIMMEN, Pierre - QUIRY, Pascal - LE FUR, Yann. Corporate Finance : Theory and Practice. 6th Edition. Chichester : Wiley, 2022. 1021 s. ISBN 978-1-119-84162-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. HELLER, David. Valuation of the Liability Structure by Real Options. Volume 5. London : ISTE ; Hoboken : Wiley, 2022. 166 s. ISBN 978-1-78630-734-7. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  book

  book

 3. LUBBE, Ilse - MODACK, Goolam - HERBERT, Shelly. Financial Accounting : IFRS Principles. 5th Edition. Cape Town : Oxford University Press, 2019, 2022 (4th Impression). 826 s. ISBN 978-0-19-074692-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 4. IŠTOK, Michal - STAŠOVÁ, Jana. Účtovníctvo : zbierka príkladov. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 136 s. ISBN 978-80-557-1789-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 5. Fiscal Resilience to Natural Disasters : Lessons from Country Experiences. Paris : OECD ; Washington, D.C. : IBRD, 2019. 250 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/fiscal-resilience-to-natural-disasters_27a4198a-en> ISBN 978-92-64-53700-2. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 6. PECEŇ, Pavol - MELIŠ, Roman. Bankové právo záväzkové. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 774 s. ISBN 978-80-8168-961-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Bankové právo záväzkové

  book

 7. ŠRÁMKOVÁ, Alice - KŘIVÁNKOVÁ, Martina. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 7. aktual. vyd. Praha : Institut certifikace účetních, 2017. 334 s. Vzdělávání účetní profese v ČR. ISBN 978-80-87985-10-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 8. HÁSOVÁ, Jiřina - ŠVARC, Zbyněk. Právo v cestovním ruchu. 1. vydání. Praha : Oeconomica, Nakladatelství VŠE, 2017. 115 s. Vysokoškolská skripta. ISBN 978-80-245-2211-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. PEVNÁ, Jana. Vybrané kapitoly z finančního řízení firmy. 1. vydání. Praha : Oeconomica, Nakladatelství VŠE, 2017. 151 s. ISBN 978-80-245-2225-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. OECD Development Co-operation Peer Reviews: The Netherlands 2017. Paris : OECD, 2017. 105 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-the-netherlands-2017_9789264278363-en> ISBN 978-92-64-27835-6. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.