Search results

Records found: 288  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0007441 xpca^"
 1. SIGETOVÁ, Katarína - UŽÍKOVÁ, Lenka. News, Trends and Changes in the Field of Accounting in the Conditions of the Slovak Republic. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2463-4, s. 100-105. VEGA 1/0517/20.
  article

  article

 2. PAKŠIOVÁ, Renáta. Výpočet a účtovanie kurzových rozdielov v podvojnom účtovníctve ku dňu zostavenia účtovnej závierky. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 3, s. 32-36.
  article

  article

 3. PODMANICKÁ, Martina. Účtovné a daňové riešenie zlúčenia ako typu kombinácie podnikov z pohľadu nástupníckej účtovnej jednotky v Slovenskej republike. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974180-9-0, s. 97-103.
  article

  article

 4. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Vplyv právnej úpravy na obchodné spoločnosti z titulu inštitútu spoločnosti v kríze. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974180-9-0, s. 97-103. VEGA 1/0121/21.
  article

  article

 5. TASÁRYOVÁ, Katarína. Analýza zdrojov majetku v obchodných spoločnostiach. In Mladá veda AIESA 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2021. ISBN 978-80-89962-88-4, s. 91-98 online. I-21-103-00.
  article

  article

 6. TEPLANOVÁ, Patrícia. Využitie prístupu alokovania poistného na výpočet hodnoty záväzkov z neživotného poistenia. In Mladá veda AIESA 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2021. ISBN 978-80-89962-88-4, s. 99-106 online.
  article

  article

 7. PODMANICKÁ, Martina. Právne a účtovné aspekty vkladu podniku ako typu kombinácie podnikov v Slovenskej republike. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 2, s. 75-85 online.
  article

  article

 8. MIHALECH, Patrik. Modelling of Non-Maturing Liabilities in Survival Period for Liquidity Risk Management Purposes. In ITEMA 2021. International Scientific Conference. ITEMA 2021: Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Proceedings of Fifth International Scientific Conference. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2021. ISBN 978-86-80194-51-6. ISSN 2683-5991, pp. 73-79 online. VEGA 1/0561/21.
  article

  article

 9. PINDA, Ľudovít - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Management of Assets and Liabilities. In Matematika, informační technológie a aplikované vědy. MITAV 2021. MITAV 2021. - Brno : Univerzita obrany v Brně, 2021. ISBN 978-80-7582-390-9, s. [1-10] online. VEGA 1/0166/20.
  article

  article

 10. KUDLOVÁ, Zuzana. Analýza odvodového systému na Slovensku. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 14. International Scientific Conference, April 28th – 30th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4820-5, pp. 57-63 online.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.