Search results

Records found: 57  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0007463 xkni^"
 1. ONUFRÁK, Alexander. Vznik a vývoj britskej sociálnej politiky. 1. vydanie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2021. 238 s. ISBN 978-80-8152-998-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. COSTA-FONT, Joan - TURATI, Gilberto - BATINTI, Alberto. The Political Economy of Health and Healthcare : The Rise of the Patient Citizen. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. 222 s. ISBN 978-1-108-46825-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 3. Aktuálne otázky v manažmente z pohľadu verejného zdravotníctva. Redakčné a zostaviteľské práce: Katarína Trajlínková, Miroslava Seňavová. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 139 s. ISBN 978-80-7556-064-3.
  book

  book

 4. Trendy v manažmente a ekonomike z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia : recenzovaný zborník vedeckých statí. Redakčné a zostaviteľské práce: Michal Adamišin. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. CD-ROM 179 s. 1. etapa projektu: Inovatívne prístupy v riadení zdravotníckych organizácií. ISBN 978-80-7556-042-1.
  electonic book

  electonic book

 5. Health at a Glance: Europe 2018 : State of Health in the EU Cycle. Paris : OECD/EU, 2018. 211 s. Health at a Glance: Europe. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2018_health_glance_eur-2018-en> ISBN 978-92-64-30334-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Stemming the Superbug Tide : Just A Few Dollars More. Paris : OECD, 2018. 220 s. OECD Health Policy Studies. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/stemming-the-superbug-tide_9789264307599-en> ISBN 978-92-64-30758-2. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 7. Second Public Procurement Review of the Mexican Institute of Social Security (IMSS) : Reshaping Strategies for Better Healthcare. Paris : OECD, 2018. 236 s. OECD Public Governance Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/second-public-procurement-review-of-the-mexican-institute-of-social-security-imss_9789264190191-en> ISBN 978-92-64-19017-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. FOLLAND, Sherman - GOODMAN, Allen C. - STANO, Miron. The Economics of Health and Health Care. 8th Edition. Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017. 751 s. ISBN 978-1-138-20805-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 9. IDIMT-2017 : digitalization in management, society and economy. Interdisciplinary information management talks. IDIMT-2017 : digitalization in management, society and economy : [proceedings] : 25th interdisciplinary information management talks : 6.-8.9.2017, Poděbrady, Czech Republic. Reviewers: Klára Antlová ... [et al.]. 1st ed. Linz : Trauner Verlag Universität, 2017. online [429 s.]. Schriftenreihe Informatik, 46. ISBN 978-3-99062-119-6.
  electonic book

  electonic book

 10. Promoting population health and equity in Europe: from evidence to policy. 1st ed. Coimbra : Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. online [102 s.]. EURO-HEALTHY 643398. ISBN 978-989-20-8021-5.
  electonic book

  electonic book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.