Search results

Records found: 457  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0007467 xpca^"
 1. JANKAJ, Frederik. Finančné nástroje na podporu obchodných tokov v malých a stredných podnikoch v Európskej únii. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2023. ISSN 1336-7137, 2023, roč. 19, č. 1, s. 77-83.
  article

  article

 2. BEDNÁROVÁ, Veronika. Podnikateľský rast a rozvoj 18 podnikov s certifikátom Seal of Excellence. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4992-9, s. 40-56. VEGA 1/0006/22.
  article

  article

 3. PAVELKA, Ľuboš. Zmena paradigmy globalizácie z pohľadu vzťahov medzi Čínou a svetovými veľmocami. In Čínska hodvábna cesta (Belt and Road Initiative) - príležitosť alebo riziko pre konkurencieschopnosť exportu EÚ a SR? : súbor vedeckých statí k projektu VEGA. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5026-0, s. 31-38. VEGA V-20-167-00 (1/0777/20).
  article

  article

 4. HANÁK, Róbert - PITEL, L. Retirement Resources Inventory—Scale Assessment, Relationship to Retirement Satisfaction, Adjustment and a Meta-Analytical Review. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Advances in Gerontology. - New York : Pleiades Publishing. ISSN 2079-0589, 2022, vol. 12, no. 3, pp. 236-241. VEGA 2/0048/18, VEGA 1/0767/21.
  article

  article

 5. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. One Year after the End of the Europe 2020 Strategy - Were the R&D Targets Reality or Fiction? In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2022. ISSN 2585-8785, 2022, vol. 15, no. 2, pp. 25-35. VEGA 1/0338/22.
  article

  article

 6. BEDNÁR, Richard. Vplyv zdrojov financovania na výkon startupu. In Kde sa nachádza a kam smeruje veda a výskum na Katedre manažmentu FPM EUBA I.. seminár. Kde sa nachádza a kam smeruje veda a výskum na Katedre manažmentu FPM EUBA I. : zborník abstraktov z vedecko-výskumného seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4911-0, s. 6 online. VEGA 1/0631/19.
  article

  article

 7. BEDNÁR, Richard. Vplyv zdrojov financovania na výkon startupu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2021 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4890-8, s. 26-32 online. VEGA 1/0631/19.
  article

  article

 8. KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Entrepreneurial Dimension of the Supporting Sectors of the Creative Industries in Slovakia. In Podnikateľský rozmer subjektov kreatívneho priemyslu v kontexte inovácií a inteligentného rastu II. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4901-1, s. 13-22 online. VEGA 1/0340/19.
  article

  article

 9. POLEČOVÁ, Petra - BIKÁR, Miloš - POLEDNÁKOVÁ, Anna. Alokácia aktív v prostredí nízkych úrokových mier. Recenzovali: Mária Režňáková, Elena Fetisovová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 175 s. [12,29 AH]. VEGA 1/0007/19. ISBN 978-80-225-4884-7. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 10. LOVCIOVÁ, Kornélia. Zelené inovácie ako nástroj podpory environmentálneho podnikateľského prostredia Slovenskej republiky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 2, s. 64-74 online.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.