Search results

Records found: 241  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth k0001139 xkni^"
 1. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIII. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIII. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 19.-21.07.2023, Košice, Slovenská republika. Recenzenti: Vincent Jakub, Emil Spišák. 1. vydanie. Košice : KKM PHF, 2023. CD-ROM 75 s. ISBN 978-80-225-5090-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXII. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXII. (2023) : Reviewed Proceeding of Posts from an 22. International Scientific Conference, July 26th - 28th, 2023, Košice - Kaluža. 1st Edition. Košice : KKM PHF, 2023. CD-ROM 69 s. ISBN 978-80-225-5089-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXV. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXV. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov z 25. medzinárodnej vedeckej konferencie : 14. – 16. 11. 2023, Košice, Slovenská republika. Recenzenti: Vincent Jakub, Emil Spišák. 1. vydanie. Košice : KKM PHF, 2023. CD-ROM 69 s. ISBN 978-80-225-5131-1. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 4. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIV. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIV. (2023) : Reviewed Proceeding of Posts from an 24. International Scientific Conference : November 08th – 10th, Košice - Kaluža. 1st Edition. Košice : KKM PHF, 2023. CD-ROM 69 s. ISBN 978-80-225-5133-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie : 25. – 27. 10. 2023, Košice, Slovenská republika. Recenzenti: Vincent Jakub, Emil Spišák. 1. vydanie. Košice : KKM PHF, 2023. CD-ROM 86 s. ISBN 978-80-225-5130-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIII. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIII. (2023) : Reviewed Proceeding of Contributions from an 23. International Scientific Conference : July 19th – 21st, 2023, Košice - Medzilaborce. 1st Edition. Košice : KKM PHF, 2023. CD-ROM 73 s. ISBN 978-80-225-5132-8. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 7. Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : akademický rok 2023/2024. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 137 s. ISBN 978-80-225-5082-6. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

  book

 8. "Európska únia a stratégia Európa 2020 v zrkadle priorít a výziev cieľov Agendy 2030 III." : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. Recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Roman Kozel. 1. vydanie. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2023. 58 s. VEGA 1/0338/22. ISBN 978-80-225-5051-2.
  electonic book

  electonic book

 9. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023) : Reviewed Proceeding of Posts from an 21. International Scientific Conference, February 15th - 17th, 2023, Košice - Kaluža. 1st Edition. Košice : KKM PHF, 2023. CD-ROM 132 s. ISBN 978-80-225-5044-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIX. (2022). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIX. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie, 08.-10.06.2022, (Košice, Slovensko). Recenzenti: Vincent Jakub, Emil Spišák. 1. vydanie. Košice : KKM PHF, 2022. CD-ROM 101 s. ISBN 978-80-225-4976-9. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.