Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth k0001139 xknid^"
 1. BARLA, Jaroslav. Marketingové aktivity športových klubov a návrh zlepšenia marketingových činností : bakalárska práca. Škol. Tomáš Bačo. Košice, 2009. 82 s.
  book

  book

 2. GLEZOVÁ, Natália. Analýza vybraných aspektov zahraničného obchodu SR : bakalárska práca. Škol. Mária Andrejčíková. Košice, 2009. 67 s.
  book

  book

 3. RATULOVSKÁ, Lea. Finančná analýza podniku : bakalárska práca. Škol. Radoslav Bajus. Košice, 2009. 63 s.
  book

  book

 4. VALIGURSKÁ, Lívia. Celoživotné vzdelávanie : diplomová práca. Škol. Michal Pružinský. Košice, 2009. 88 s.
  book

  book

 5. FEDÁKOVÁ, Monika. Mobilná marketingová komunikácia - SMS marketing : bakalárska práca. Škol. Jana Naščáková. Košice, 2009. 66 s.
  book

  book

 6. HAJDÓK, Pavol. Úloha a význam kontrolných mechanizmov vo verejnej správe : bakalárska práca. Škol. Matej Polák. Košice, 2009. 108 s.
  book

  book

 7. KVOČÁKOVÁ, Miroslava. Marketingový výkon biomasy : bakalárska práca. Škol. Peter Šimegh. Košice, 2009. 60 s.
  book

  book

 8. SLÁVIKOVÁ, Zuzana. Optimalizácia systému kalkulácií v podniku : bakalárska práca. Škol. Albína Kostková. Košice, 2009. 60 s.
  book

  book

 9. BAČA, Miloš. Metódy hodnotenia investičných projektov v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Škol. Magdaléna Freňáková - Karchová. Košice, 2009. 60 s.
  book

  book

 10. MIŠKOVIČ, Lukáš. Aplikácia vzťahového marketingu v podmienkach podniku Plasty Slovakia, s.r.o. : diplomová práca. Škol. Peter Šimegh. Košice, 2009. 76 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.