Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth k0001139 xszp^"
  1. Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. 2x ročne. ISSN 1335-9746. Available on Internet: http://revue.euke.sk/
    Podniková revue

    journal

  2. Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Košice : PHF EU Košice. 2x ročne. ISSN 2585-8785. Available on Internet: http://acta.euke.sk
    journal

    journal  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.