Search results

 1. Admission requirements : business economics and management [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [41 s.]. ISBN 978-80-225-3736-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2007. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2007 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie FPM EU v Bratislave pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. : Hotel Mladosť, Svit (Vysoké Tatry), 27.-28.9.2007 [elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2382-0. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 3. Ekonomika a manažment podniku po vstupe Slovenskej republiky do EÚ. Medzinárodný vedecký seminár. Ekonomika a manažment podniku po vstupe Slovenskej republiky do EÚ : zborník z medzinárodného vedeckého seminára : 16.-19. november 2006, Podbanské, Vysoké Tatry [elektronický zdroj]. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. CD-ROM. ISBN 80-225-2241-4. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  electonic book

  electonic book