Search results

 1. BALINTOVÁ, Jana. Právne formy podnikania vo vybraných nemecky hovoriacich krajinách: priamy vstup slovenských podnikateľov na trhy vybraných nemecky hovoriacich krajín : diplomová práca. Škol. Miroslav Uhliar. Bratislava, 2010. 85 s.
  book

  book

 2. BALKO, Ivan. Protikorupčné nástroje v systéme slovenskej ekonomiky : diplomová práca. Škol. Gabriela Dubcová. Bratislava, 2010. 98 s.
  book

  book

 3. BURZOVÁ, Lenka. Bariéry rozvoja a príčiny zániku malých a stredných podnikov : diplomová práca. Škol. Darina Bujnová. Bratislava, 2010. 66 s.
  book

  book

 4. BÚTORA, Juraj. Financovanie a finančná podpora v MSP : diplomová práca. Škol. Darina Bujnová. Bratislava, 2010. 79 s.
  book

  book

 5. ĎATKOVÁ, Jana. Ako začať podnikať - podnikateľský inkubátor ako možnosť pri začiatku podnikania : diplomová práca. Škol. Miroslav Uhliar. Bratislava, 2010. 75 s.
  book

  book

 6. DOVIČOVIČOVÁ, Miriama. Daňové a odvodové zaťaženie podnikateľa : diplomová práca. Škol. Alžbeta Foltínová. Bratislava, 2010. 89 s.
  book

  book

 7. FRÜHAUF, Miroslav. Marketingová stratégia podniku : diplomová práca. Škol. Stanislava Deáková. Bratislava, 2010. 70 s.
  book

  book

 8. BRLEJOVÁ, Lucia. Význam a možnosti znižovania nákladov v podniku : diplomová práca. Škol. Miroslav Tóth. Bratislava, 2010. 66 s.
  book

  book

 9. ČUDEJKOVÁ, Lucia. Analýza konkurenčnej schopnosti podniku a možnosti jej zvyšovania : diplomová práca. Škol. Jana Kissová. Bratislava, 2010. 73 s.
  book

  book

 10. HEDEROVÁ, Veronika. Ekonomické ciele podniku : diplomová práca. Škol. Peter Fabian. Bratislava, 2010. 87 s.
  book

  book