Search results

 1. WIECZOREK, Susann. Industrie-4.0-spezifische Anforderungen an das Betriebswirtschafts-Studium: unter Berücksichtigung von Kernkompetenzen und Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Dorčák. Bratislava, 2020. 146 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. BARTH, Martin. Vertikale Post-Merger-Integrationsgestaltung vom Tier 1-Einzelfertiger zur Tochtergesellschaft eines Premiumautomobilherstellers : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2020. 154 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Ekonomika, financie a manažment podniku 2019. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth ; vedeckí recenzenti (Scientific Reviewers): Miroslav Grznár, Milan Rajňák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. CD-ROM 625 s. [44,81 AH]. ISBN 978-80-225-4680-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 4. ROMANOVÁ, Anita - KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Terézia. Riadenie IT služieb v kontexte IT Governance. Recenzenti: Róbert Hanák, Rastislav Šupšák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. CD-ROM 143 s. [9,12 AH]. VEGA 1/0436/17. ISBN 978-80-225-4639-3. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. REMEŇOVÁ, Katarína. Manažérske simulácie : manažment tržieb a cien v manažérskej simulácii Ludus. Recenzenti: Nadežda Jankelová, Dušan Masár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. 103 s. [4,85 AH]. ISBN 978-80-225-4652-2. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  book

  book

 6. Ekonomika, financie a manažment podniku XIII. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth ; recenzenti: Miroslav Grznár, Milan Rajňák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 655 s. [32,75 AH]. ISBN 978-80-225-4656-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 7. BOLEK, Vladimír. Ambientná inteligencia - integrácia inovatívnych pervazívnych technológií v podnikových procesoch : habilitačná práca. Oponent: Peter Markovič... [et al]. Bratislava, 2019. 166 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana et al. Strategický manažment : prípadové štúdie. Recenzenti: Nadežda Jankelová, Milan Džupina. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 180 s. [11,70 AH]. ISBN 978-80-225-4625-6. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 2]
  book

  book

 9. MATULČÍKOVÁ, Marta - MATULČÍK, Július. Manažment kariéry a vzdelávania. Recenzenti: Miroslava Szarková, Petronela Lauková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 324 s. [21,89 AH]. ISBN 978-80-225-4623-2. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 10. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Finančné investície. Recenzenti: Elena Fetisovová, Oľga Miková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 135 s. [8,48 AH]. VEGA 1/0007/19. ISBN 978-80-225-4628-7. [Copy count : 12, currently available 2, at library only 3]
  book

  book