Search results

  1. Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 3x ročne. Available on Internet: <https://fpm.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecky-casopis/ekonomika-a-manazment> ISSN 2454-1028.
    electronic journal

    electronic journal

  2. Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 3x ročne. ISSN 1336-3301
    journal

    journal