Search results

 1. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 2x ročne. Available on Internet: <http://ei.fhi.sk/index.php/EAI/issue/archive> ISSN 1339-987X.
  electronic journal

  electronic journal

 2. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku. 2x ročne. ISSN 1336-3514
  journal

  journal

 3. Management information systems : the International scientific journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Subotica : University of Novi Sad, The Faculty of Economics ; Bratislava : University of Economics Bratislava, Faculty of Economic Informatics. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.ef.uns.ac.rs/mis/index.htm> ISSN 2406-114X.
  electronic journal

  electronic journal

 4. Management information systems : the International scientific journal. - Spracovaný v EKO-INDEX. Subotica : University of Novi Sad, The Faculty of Economics ; Bratislava : University of Economics Bratislava, Faculty of Economic Informatics. nepravidelná periodicita. ISSN 1452-774X. Available on Internet: http://www.ef.uns.ac.rs/mis/index.htm
  journal

  journal