Search results

 1. BRIZGALOVÁ, Lenka - VINCENCOVÁ, Eva. Fiskální politika v rámci konvergenčního programu ČR a jeho dopady na resort MO. In Fiškálna politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, [2004]. ISBN 80-225-2019-5, s. 245-251.
  article

  article

 2. LÁCHOVÁ, Lenka. Zdanění automobilů a jednotný trh EU. In Fiškálna politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, [2004]. ISBN 80-225-2019-5, s. 87-95.
  article

  article

 3. BARAŃSKA, Bogumila. Education for enterpreneurship in the EU education systems. In Fiškálna politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, [2004]. ISBN 80-225-2019-5, s. 3-13.
  article

  article

 4. OCHRANA, František. "Dilema" priority reformní finanční politiky ČR : optimální systém zdaňování, nebo optimální systém alokace veřejných výdajú ? In Fiškálna politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, [2004]. ISBN 80-225-2019-5, s. 15-23.
  article

  article

 5. SEDLÁČEK, Jaroslav. Vliv účetních metod na výkonnost podniku. In Fiškálna politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, [2004]. ISBN 80-225-2019-5, s. 25-29.
  article

  article

 6. VOMÁČKOVÁ, Helena. Zamyšlení nad otázkami řízení veřejných výdajů a jejich efektivnosti. In Fiškálna politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, [2004]. ISBN 80-225-2019-5, s. 41-48.
  article

  article

 7. FORIŠKOVÁ, Dana - RICHTAROVÁ, Dagmar. Bodová metoda - metoda pro stanovení nákladů vlastního kapitálu. In Fiškálna politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, [2004]. ISBN 80-225-2019-5, s. 261-269.
  article

  article

 8. HALÁSKOVÁ, Renáta. Formy financování rozvoje lidských zdrojů v České republice. In Fiškálna politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, [2004]. ISBN 80-225-2019-5, s. 281-287.
  article

  article

 9. DUCHOVIČOVÁ, Miroslava. Formy podpory malého a stredného podnikania. In Fiškálna politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, [2004]. ISBN 80-225-2019-5, s. 253-255.
  article

  article

 10. HALÁSKOVÁ, Martina. Finanční nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti. In Fiškálna politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, [2004]. ISBN 80-225-2019-5, s. 271-279.
  article

  article