Search results

 1. MAJER, Lukáš. Prenos makroekonomických šokov na meranie kreditného rizika v kontexte Basel III : dizertačná práca. Školiteľ: Ľubomíra Gertler. Bratislava, 2018. 116 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Finance and risk 2015. International scientific conference. Finance and risk 2015 : proceedings of the 17th international scientific conference : 23. - 24. november 2015, Bratislava, Slovak Republic. Vol. 1. Reviewers: Martin Alexy ... [et al.]. 1st ed. Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2015. 294 s. ISBN 978-80-225-4218-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Finance and risk 2015

  book

 3. HRIVKOVÁ, Katarína. Finančné aspekty štátu v procese globalizácie : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2013. 135 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. ZELEZNÍK, Juraj. Finančné zdroje neziskových organizácií a meranie ich efektívnosti : dizertačná práca. Školiteľ: Kornélia Beličková. Bratislava, 2012. 124 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. KOVÁČOVÁ, Lucia. Environmentálna politika a finančné zdroje jej zabezpečenia : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2011. 147 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Financie a riziko. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 665 s. ISBN 978-80-225-3278-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 7. Financie a riziko. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 472 s. ISBN 978-80-225-3089-7. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 8. ŠVARC, Juraj. Fiškálna decentralizácia, jej význam pri ekonomicko-sociálnom rozvoji regiónov SR : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2010. 181 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. VAŠČÁK, Pavol. Manažment úrokového rizika v obchodnej banke : dizertačná práca. Školiteľ: Rudolf Sivák. Bratislava, 2010. 164 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Financie a riziko. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 703 s. ISBN 978-80-225-2745-3. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book