Search results

Records found: 50  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth k0001199 xkni^"
 1. DVORNICKÝ, Igor. Hospodársky cyklus a finančné hospodárenie domácností : dizertačná práca. Školiteľ: Kornélia Beličková. Bratislava, 2023. 139 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. SZAKADÁTOVÁ, Estera. Behaviorálne skreslenia v správaní finančných investorov : dizertačná práca. Školiteľ: Rudolf Sivák. Bratislava, 2023. 103 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. ZEMAN, Jakub. Fiškálna konkurencieschopnosť a digitalizácia : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2023. 141 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. SERVÁTKA, Maroš. On the Behavioral Foundation of Reciprocity : habilitačná práca. Oponent: Pavol Ochotnický... [et al.]. Bratislava, 2022. 150 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. KUŠNÍROVÁ, Jana. Zdaňovanie právnických osôb a ich vplyv na zdroje štátneho rozpočtu : habilitačná práca. Oponent: Anna Schultzová... [et al.]. Bratislava, 2021. 144 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. FEHÉROVÁ, Martina. Altruism in Economic Decision Making : dizertačná práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2021. 111 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava. Hodnotenie firiem vo vzťahu k plateniu daní : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2020. 116 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. VÁLEK, Juraj. Systém zdaňovania spotreby alkoholických nápojov v Slovenskej republike : habilitačná práca. Oponent: Anna Schultzová... [et al.]. Bratislava, 2020. 132 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. DUBROVINA, Nadiya. Optimalizácia daňovo-transferového mechanizmu v Slovenskej republike v kontexte krízových vplyvov : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2019. 146 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. MAJER, Lukáš. Prenos makroekonomických šokov na meranie kreditného rizika v kontexte Basel III : dizertačná práca. Školiteľ: Ľubomíra Gertler. Bratislava, 2018. 116 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.