Search results

 1. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). Zostavovateľ: Juraj Válek ; recenzenti: Viktória Bobáková, Petr Dvořák, Bojka Hamerníková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM [100] s. [5 AH]. APVV-15-0322. ISBN 978-80-225-4606-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. DUBROVINA, Nadiya. Optimalizácia daňovo-transferového mechanizmu v Slovenskej republike v kontexte krízových vplyvov : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2019. 146 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. REMETA, Ján. Interakcia daňového systému a ekonomický rast : dizertačná práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2018. 126 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. ŠORF, Martin. Nové prístupy využitia metód Value at Risk pri meraní finančných rizík : dizertačná práca. Školiteľ: Rudolf Sivák. Bratislava, 2018. 116 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. TOMČIKOVÁ, Michaela. Fiškálne aspekty sociálnej exklúzie : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2018. 107 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. KOČKOVIČOVÁ, Jana. Efektívnosť výberu daní : dizertačná práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2017. 118 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. JANKECH, Jozef. Prístupy k fiškálnej konsolidácii : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2017. 136 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. New challenges in public finances 2017 : colection of scientific writings on tax policy [elektronický zdroj]. Coordinator and compiler of writings: Jana Kušnírová ; reviewers: Katarína Belanová ... [et al.]. 1st ed. Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. CD-ROM [100 s., 3,85 AH]. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-225-4446-7. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 9. HUDOKOVÁ, Kristína. Efektívnosť nástrojov daňovej politiky vo vzdelávaní : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2016. 159 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. ZÁHUMENSKÁ, Miroslava. Zdanenie príjmov a majetku z cezhraničných transakcií podnikov a finančný reinžiniering : dizertačná práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2016. 105 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book