Search results

 1. Mezinárodní vztahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Institute of International Relations. 4x ročne. ISSN 0323-1844. Available on Internet: https://mv.iir.cz/issue/archive
  journal

  journal

 2. New Perspectives : Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and International Relations. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Regitrovaný: Web of Science, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Ústav mezinárodních vztahů. 4x ročne. ISSN 2336-825X. Available on Internet: https://perspectives.iir.cz/category/archive/
  journal

  journal

 3. Mezinárodní politika : měsíčník pro mezinárodní politiku [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2013-2015. Názov z hlavnej stránky. 12x ročne. Available on Internet: <http://www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/list/mezinarodni-politika>
  electronic journal

  electronic journal

 4. Mezinárodní politika. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Ústav mezinárodních vztahů. 12x ročne. ISSN 0543-7962. Available on Internet: http://www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/list/mezinarodni-politika
  journal

  journal