Search results

 1. MORAVČÍK, Oto. [Investičné procesy a ich vplyv na investície do bývania]. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2015. ISSN 1212-415X, 2015, roč. 15, č. 4, s. 104-106. Recenzia na: Investičné procesy a ich vplyv na investície do bývania / Jarmila Vidová ; recenzenti: Eleonóra Tuhárska, Peter Sika. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4090-2.
  article

  article

 2. MORAVČÍK, Oto. Investment processes and their impact on investment in housing. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2015. ISSN 1336-5711, 2015, č. 4, s. 1. Recenzia na: Investičné procesy a ich vplyv na investície do bývania / Jarmila Vidová ; recenzenti: Eleonóra Tuhárska, Peter Sika. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4090-2. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/index.php?PageID=2512>
  article

  article

 3. MACHOVÁ, Martina. [EDAMBA 2013 – medzinárodná vedecká konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 4, s. 497.
  article

  article

 4. BOKŠOVÁ, Jiřina. Základní kategorizace rizik v pojišťovnictví. In Účetnictví v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Mariánská 12.-14. září 2006. - Praha : Vysoká škola ekonomická. Nakladatelství Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1078-2, s. 13-15.
  article

  article

 5. CARDOVÁ, Zdenka. Britské účetní výkaznictví pro malé a středně velké podniky - inspirace pro ostatní země ? In Účetnictví v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Mariánská 12.-14. září 2006. - Praha : Vysoká škola ekonomická. Nakladatelství Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1078-2, s. 16-18.
  article

  article

 6. ZELENKA, Vladimír. Klasifikace goodwillu s ohledem na jeho účetní vykazování. In Účetnictví v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Mariánská 12.-14. září 2006. - Praha : Vysoká škola ekonomická. Nakladatelství Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1078-2, s. 258-264.
  article

  article

 7. KRÁL, Bohumil. Vliv vývoje účetnictví na jeho výuku na vysokých školách. In Účetnictví v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Mariánská 12.-14. září 2006. - Praha : Vysoká škola ekonomická. Nakladatelství Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1078-2, s. 117-123.
  article

  article

 8. ŽÁROVÁ, Marcela. Vývoj regulace účetnictví ve Velké Británii. In Účetnictví v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Mariánská 12.-14. září 2006. - Praha : Vysoká škola ekonomická. Nakladatelství Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1078-2, s. 275-279.
  article

  article

 9. GERTLER, Ľubomíra. Procesy simulácie portfólia pri meraní finančných rizík. In HASPROVÁ, Mária et al. Vybrané problémy marketingu finančných inštitúcií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-2171-X, s. 81-86.
  article

  article

 10. PLAVČAN, Peter. Vysokoškolské vzdelávanie v globalizujúcom sa svete. In Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR. Medzinárodná vedecká konferencia. Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR : medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-2110-8, s. 17-23.
  article

  article