Search results

Records found: 694  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth k0002167 xkni^"
 1. EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : Conference Proceedings : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 13-14 September 2023. Reviewers: Matej Lorko, Milan Oreský, Dušan Steinhauser ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 319 s. ISBN 978-80-225-5127-4.
  electonic book

  electonic book

 2. Rektorát a celouniverzitné ústavy a pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2023/2024. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 53 s. ISBN 978-80-225-5083-3. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Rektorát a celouniverzitné ústavy a pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 3. Mižnarodne spivtovarystvo ta Ukrajina v sučasnych hlobaľnych cyvilizacijnych procesach: aktuaľni ekonomični, polityko pravovi, bezpekovi ta sociaľno-humanitarni aspekty. Konferencija. Mižnarodne spivtovarystvo ta Ukrajina v sučasnych hlobaľnych cyvilizacijnych procesach: aktuaľni ekonomični, polityko pravovi, bezpekovi ta sociaľno-humanitarni aspekty : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji, 18-19 kvitnja 2023 roku, Užhorod. 1. vydanije. Užhorod : Ministerstvo osviti i nauki Ukrajini, 2023. 497 s. ISBN 978-617-7825-98-1.
  book

  book

 4. Inteligentné vzdelávanie pre hospodársku prax. Webinár. Inteligentné vzdelávanie pre hospodársku prax (IVpHP 2023). 1. vydanie. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2023. [21 s.].
  book

  book

 5. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Rozvoj Global Business gramotnosti študentov ekonómie a manažmentu. Bratislava, 2023. 21 s. KEGA 026EU-4/2021.
  book

  book

 6. Rektorát a celouniverzitné ústavy a pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2022/2023. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 53 s. ISBN 978-80-225-4963-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Rektorát a celouniverzitné ústavy a pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 7. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. Recenzenti: David Procházka, Miloš Tumpach. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. 123 s. ISBN 978-80-245-2463-4.
  book

  book

 8. Výročná správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2021. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2022. [123+39] s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Metodika vyhodnocovania kvality podľa jednotlivých služieb cestovného ruchu pre BTB : pilotný projekt hodnotenia kvality. 1. vydanie. Bratislava : Bratislavská organizácia cestovného ruchu, 2022. 36 s.
  electonic book

  electonic book

 10. JONIAKOVÁ, Zuzana et al. Riadenie ľudských zdrojov. Recenzenti: Katarína Stachová, Nadežda Jankelová. 2. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. 454 s. ISBN 978-80-571-0512-1. [Copy count : 10, currently available 3, at library only 2]
  Riadenie ľudských zdrojov

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.