Search results

 1. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). Zostavili: Miroslava Vašeková, Michal Hora ; recenzenti: Božena Soukupová, Jaroslava Roubíčková, David Procházka ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 177 s. [8,85 AH]. ISBN 978-80-225-4640-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. Editoři: Michal Hora, Miroslava Vašeková ; recenzenti: Jaroslava Roubíčková... [et al.]. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. 171 s. [7,7 AH]. ISBN 978-80-245-2278-4.
  book

  book

 3. Handbook for Incoming Guests : Erasmus+. Editors: Boris Mattoš, Simona Kosztanko, Miroslava Darnadiová. 1st Edition. Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2018. 19 s. ISBN 978-80-225-4517-4.
  book

  book

 4. Manuál k praktickej stáži Erasmus+. Editori: Boris Mattoš, Simona Kosztanko, Miroslava Darnadiová a kolektív. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. 19 s. ISBN 978-80-225-4484-9.
  book

  book

 5. Manuál k študijnému pobytu Erasmus+. Editori: Boris Mattoš, Simona Kosztanko, Miroslava Darnadiová a kolektív. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. 19 s. ISBN 978-80-225-4483-2.
  book

  book

 6. UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. Editori: Milan Buček, Peter Džupka, Oto Hudec, Štefan Rehák, Miroslav Šipikal ; recenzenti: Jan Stejskal, Jozef Tvrdoň. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 178 s. APVV-14-0512. ISBN 978-80-225-4553-2. [Copy count : 4, currently available 2, at library only 2]
  book

  book

 7. EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines : Proceedings of International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars, 17–19 April 2018, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic. Editor: Jozef Wallner ; reviewers: Silvia Adamcová, Peter Árendáš ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. online 504 s. ISBN 978-80-225-4571-6.
  electonic book

  electonic book

 8. HAJDUOVÁ, Zuzana - BOSÁKOVÁ, Lucia - TKÁČ, Michal. Horizont 2020 : [report]. 1. vyd. Bratislava, 2017. [4 s.].
  book

  book

 9. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017). Conference. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017) : book of abstracts. Editors: Eduard Baumöhl, Tomáš Výrost. 1st edition. Bratislava : EKONÓM, 2017. 43 s. [4 AH]. ISBN 978-80-225-4421-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. PASTORÁKOVÁ, Erika et al. Implementácia inovatívnych prístupov v systéme výučby poistného trhu na báze interaktívnych metód s využitím experimentu. Oponenti: Jitka Meluchová, Pavol Kita. 1. vydanie. Bratislava, 2017. 23 s. KEGA 034EU-4/2016.
  book

  book