Search results

 1. 2014 ,č. 1-4. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. 4x ročne. ISSN 0323-262X [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 2. 2013 ,č. 1-4. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. 4x ročne. ISSN 0323-262X [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Ekonomické rozhľady

  journal

 3. 2012 ,č. 1-4. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. 4x ročne. ISSN 0323-262X [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Ekonomické rozhľady

  journal

 4. 2011 ,č. Mim. číslo. Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. 4x ročne [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 5. 2011 ,č. 1-4. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. 4x ročne. ISSN 0323-262X [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Ekonomické rozhľady

  journal

 6. 2010 ,č. 1-4. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. 4x ročne. ISSN 0323-262X [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Ekonomické rozhľady

  journal

 7. 2009 ,č. 1-4. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. 4x ročne. ISSN 0323-262X [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Ekonomické rozhľady

  journal

 8. 2008 ,č. 1-4. Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. 4x ročne [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 9. 2008 ,č. 1-4. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. 4x ročne. ISSN 0323-262X [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Ekonomické rozhľady

  journal

 10. 10.Ekonóm

  2007 ,č. 1-4 + mim. č.. Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2007. 4x ročne [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal