Search results

Records found: 1218  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth k0002569 xkni^"
 1. EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : Conference Proceedings : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 13-14 September 2023. Reviewers: Matej Lorko, Milan Oreský, Dušan Steinhauser ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 319 s. ISBN 978-80-225-5127-4.
  electonic book

  electonic book

 2. LOVCIOVÁ, Kornélia - PODMANICKÁ, Martina. Finančné účtovníctvo I : zbierka príkladov. Recenzenti: Miroslava Vašeková, Erika Žilkayová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 276 s. ISBN 978-80-225-5134-2. [Copy count : 13, currently available 11, at library only 2]
  Finančné účtovníctvo I

  book

 3. BACULÁKOVÁ, Kristína. Kreatívny priemysel v EÚ: Nové výzvy v ére post-covidu : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 54 s. ISBN 978-80-225-5126-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Kreatívny priemysel v EÚ: Nové výzvy v ére post-covidu

  book

 4. GREŠŠ, Martin. Postavenie Indie vo svetovej ekonomike : inauguračná prednáška : odbor inauguračného konania: obchod a marketing (v odbore ekonómia a manažment). 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 96 s. ISBN 978-80-225-5137-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Postavenie Indie vo svetovej ekonomike

  book

 5. KUCHTA, Martin. Strategické aspekty zdrojov návštevnosti webstránok : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 63 s. ISBN 978-80-225-5108-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 6. Rektorát a celouniverzitné ústavy a pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2023/2024. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 53 s. ISBN 978-80-225-5083-3. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Rektorát a celouniverzitné ústavy a pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 7. RICHNÁK, Patrik. Vízie, iniciatívy a perspektívy elektromobility a jej vplyv na predajcov osobných automobilov na Slovensku v dynamike nízkouhlíkovej dopravy : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: Obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 146 s. ISBN 978-80-225-5098-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 8. Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022. Medzinárodný vedecký workshop. "Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022" : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu : Košice, 7. november 2023. Recenzenti: Vojtech Ferencz, Branislav Kršák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 60 s. KEGA 035EU-4/2022. ISBN 978-80-225-5095-6.
  book

  book

 9. Teória a prax ekonomického vzdelávania 2023 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. Recenzenti: Rudolf Šlosár, Ján Kontšek. 1. vydanie. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2023. CD-ROM 34 s. KEGA 025EU-4/2023. ISBN 978-80-225-5113-7. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii. Medzinárodný vedecký workshop. "Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii VI" : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu : Jarabá, 24. - 25. november 2023. Recenzenti: Peter Mesároš, Branislav Kršák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 46 s. ISBN 978-80-225-5129-8.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.