Search results

Records found: 2625  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth k0002569 xpca^"
 1. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. Editor: Zuzana Hajduová ; recenzenti: Henrieta Pavolová, Katarzyna Hampel. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 147 s. [7,9 AH]. ISBN 978-80-225-5125-0.
  book

  book

 2. KUNYCHKA, Mykhaylo. Medzinárodné ekonomické vzťahy : vybrané teórie medzinárodného obchodu. Recenzenti: Elena Kašťáková, Tomáš Dudáš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 157 s. [10,79 AH]. ISBN 978-80-225-5135-9. [Copy count : 12, currently available 0, at library only 2]
  Medzinárodné ekonomické vzťahy

  book

 3. ZAGORŠEKOVÁ, Natália. Ekonomika štátov Európskej únie. Recenzenti: Tomáš Dudáš, Michal Fabuš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 133 s. [7,58 AH]. ISBN 978-80-225-5045-1. [Copy count : 12, currently available 0, at library only 2]
  Ekonomika štátov Európskej únie

  book

 4. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Nový Smokovec, 5.-7. septembra 2023. Zborník zostavila: Miroslava Vašeková ; recenzenti: David Procházka, Marcela Zárybnická Žárová, Miloš Tumpach. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 101 s. [7,42 AH]. ISBN 978-80-225-5085-7.
  book

  book

 5. KORDOŠOVÁ, Alena. Účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií : zbierka príkladov. Recenzenti: Antónia Kovalčíková, Renáta Stanley. 2. rozšírené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 139 s. [7 AH]. VEGA 1/0121/21. ISBN 978-80-225-5074-1. [Copy count : 17, currently available 15, at library only 2]
  Účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií

  book

 6. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Zostavovatelia zborníka/Editors: Ján Dančo, Júlia Kromková, Sofia Orlovská, Jakub Pernický, Juraj Sýkora, Eva Vlková ; recenzenti/Reviewers: Elena Kašťáková, Juraj Marušiak, František Škvrnda. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 294 s. [27,74 AH]. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404.
  electonic book

  electonic book

 7. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Conference Proceeding of Research Papers of the 8th International Scientific Conference - Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business - MTS 2023. Editors: Magdaléna Freňáková, Lenka Kuhnová ; reviewers: Adriana Csikósová, Monika Ostrowska. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. CD-ROM 295 s. [22,04 AH]. ISBN 978-80-225-5088-8. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 8. Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Zostavovatelia/Editors: Ján Dančo, Katarína Holjenčíková, Rostyslav Karakash, Júlia Kromková, Sabina Lacušová, Jakub Pernický, Juraj Sýkora, Eva Vlková ; recenzenti/Reviewers: Ľudmila Lipková, Eleonóra Kováčová, Petra Grigelová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 505 s. [41,08 AH]. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412.
  electonic book

  electonic book

 9. ĎURINOVÁ, Ivona. Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v kontexte daňového systému SR : učebný text. Recenzenti: Helena Majdúchová, Ján Tamáš. 6. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. CD-ROM 102 s. [5,61 AH]. ISBN 978-80-225-5110-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. Cudzie jazyky v premenách času XIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XIII. Zostavovateľ / Editor: Žaneta Pavlíková ; recenzenti / Editorial Consultants: Zuzana Gašová, Katarína Seresová, Mária Spišiaková ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 279 s. [23,8 AH]. ISBN 978-80-225-5109-0.
  electonic book

  electonic book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.