Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth k0002569 xszp^"
  1. Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave. 2x ročne. Available on Internet: <https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/almanach> ISSN 1339-3502.
    Almanach

    electronic journal

  2. Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : EKONÓM. 2x ročne. ISSN 1338-6743. Available on Internet: http://linguaetvita.sk/
    Lingua et vita

    journal  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.