Search results

Records found: 33  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth k0002730 xkni^"
 1. Slovak Economic Association Meeting 2021. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2021) : Book of Abstracts. [s.l.] : [s.n.], 2021. 20 s. Available on Internet: <https://slovakecon.sk/seam2021/img/SEAM2021_abstracts.pdf>
  book

  book

 2. BIELEKOVÁ, Eva et al. Potravinová bezpečnosť a diverzita stravy v tranzitívnych krajinách. Recenzenti: Jozef Gálik, Marián Tóth. 1. vydanie. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 64 s. [4,64 AH]. VEGA 1/0928/17, APVV-16-0321. ISBN 978-80-552-2126-7.
  electonic book

  electonic book

 3. ANGELOVIČOVÁ, Mária. Riziká pri produkcii potravín. 2. vydanie nezmenené. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. 256 s. ISBN 978-80-552-1475-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Riziká pri produkcii potravín

  book

 4. TREMBOŠOVÁ, Miroslava et al. Nákupné správanie obyvateľstva mesta Nitry : vývoj a zmeny. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. 169 s. ISBN 978-80-552-1601-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. PAŠKA, Ľubomír et al. Manažment výroby : (vybrané kapitoly). 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015. 188 s. ISBN 978-80-552-1436-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 6. BUČEK, Milan et al. Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly : KRENAR. Recenzenti: Július Alexy, Jan Malinovský. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 334 s. APVV-0101-10 "KRENAR - Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly". ISBN 978-80-225-3954-8. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 7. Improving performance of agriculture and the economy : challenges for management and policy. International scientific conference. International scientific days 2014 : improving performance of agriculture and the economy : challenges for management and policy : proceedings of reviewed articles of [13th] international scientific conference : may 21 -23, 2014, High Tatras, Slovak Republic. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2014. CD-ROM [510 s.]. ISBN 978-80-552-1187-9.
  electonic book

  electonic book

 8. SVITAČOVÁ, Eva - MRAVCOVÁ, Anna - ZAŤKOVÁ, Tímea. Globálne výzvy pre vzdelávanie ekonómov. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014. 119 s. ISBN 978-80-552-1224-1. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  book

  book

 9. Výučba cudzích jazykov na vysokých školách a univerzitách : recenzovaný zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. CD-ROM [368 s.]. ISBN 978-80-552-0916-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. Determinanty kvality života na vidieku. Medzinárodná vedecká konferencia. Determinanty kvality života na vidieku : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Nitra, 21.-23. september 2011. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011. CD-ROM. ISBN 978-80-552-0667-7.
  electonic book

  electonic book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.