Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth k0002730 xpca^"
 1. LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna et al. Základy sociálneho poľnohospodárstva. Recenzenti: Jan Moudrý, Patrik Rovný. 1. vydanie. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2021. 89 s. [6,65 AH]. VEGA 1/0650/20, EHP 2014-2021. ISBN 978-80-552-2349-0. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 2. UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. Editori: Milan Buček, Peter Džupka, Oto Hudec, Štefan Rehák, Miroslav Šipikal ; recenzenti: Jan Stejskal, Jozef Tvrdoň. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 178 s. APVV-14-0512. ISBN 978-80-225-4553-2. [Copy count : 4, currently available 2, at library only 2]
  book

  book

 3. LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna - ČURNÁ, Veronika - LACKO-BARTOŠOVÁ, Lucia. Triticum dicoccon (Schrank) - hospodársky významné znaky a vlastnosti, možnosti jej využitia. Recenzenti: Jan Moudrý, Peter Kovačik. 1. vydanie. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. 109 s. [6,04 AH]. ITMS 26220220115. ISBN 978-80-552-1770-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. HRUBEC, Jozef et al. Integrovaný manažérsky systém. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 535 s. [26,75 AH]. KEGA 3/4276/06. ISBN 978-80-552-0231-0.
  book

  book

 5. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Vplyv vybraných činiteľov na vývoj kapitálového trhu v SR : autoreferát dizertačnej práce. Škol. Marián Kočner. Nitra, 2005. 34 s.
  book

  book

 6. HRONEC, Ondrej et al. Ekológia a ekonomika zložiek prírody a krajiny. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. 134 s. [12,74 AH]. ISBN 80-8069-347-1.
  book

  book

 7. ZOBORSKÝ, Ivan Mojmír - LACLAVÍK, Jozef - STRIČÍK, Michal. Agrárne služby. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2003. 170 s. ISBN 80-8069-134-7. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.