Search results

Records found: 32  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth k0002749 xkni^"
 1. Smart Technologies for Waste Processing from the Automotive Industry. Reviewers: Jiří Marek, Pavel Kovac, Milan Škrobian. 1st Edition. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2022. 212 s. ISBN 978-3-96595-023-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR. Recenzenti: Dušan Šebo, Juraj Ladomerský, Vladimír Hlavňa. 1. vydanie. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2020. 285 s. ISBN 978-80-227-5039-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Views of the Slovak economy in 2016 : proceedings of scientific papers and abstracts: impact European economic policy in the context of the Slovakia Slovak EU presidency. Reviewed by: Jozef Chajdiak, Peter Mach, Ján Luha, František Bernadič. Bratislava : Slovak statistical and demographical society, 2016. 97 s. ISBN 978-80-88946-71-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea. Tvorba inkluzívneho vysokoškolského prostredia. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Nakladateľstvo STU, 2015. 176 s. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-4452-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Tvorba inkluzívneho vysokoškolského prostredia

  book

 5. ŠIMKOVIČ, Vladimír. Knižnice : plánovanie, typológia, budova. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Nakladateľstvo STU, 2013. 77 s. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-3929-0. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 6. LACLAVÍK, Michal - ŠELENG, Martin. Vyhľadávanie informácií. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Nakladateľstvo STU, 2012. 128 s. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-3829-3. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  Vyhľadávanie informácií

  book

 7. TOLNAY, Marián - SMRČEK, Juraj - BACHRATÝ, Michal. Prevádzka výrobných systémov. Bratislava : Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2012. 127 s. ISBN 978-80-227-3709-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Prevádzka výrobných systémov

  book

 8. HERZKA, Pavel - KAJANOVÁ, Jana. Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 196 s. Edícia vysokoškolských učebníc. VEGA 1/0553/08, VEGA 1/0447/10. ISBN 978-80-227-3268-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. VIDOVÁ, Helena. Logistický controlling. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Nakladateľstvo STU, 2009. 89 s. Edícia monografií. ISBN 978-80-227-3007-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Logistický controlling

  book

 10. CIBULKA, Viliam. Aktívne manažovanie zefektívňovania logistických systémov. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Vydavateľstvo STU, 2008. 152 s. Edícia monografií. ISBN 978-80-227-2980-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Aktívne manažovanie zefektívňovania logistických systémov

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.