Search results

Records found: 96  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0020224 xknid^"
 1. PAGÁČOVÁ, Ema. Daňová politika SR a jej vplyv na podnikateľské prostredie : bakalárska práca. Školiteľ: Ivona Ďurinová. Bratislava, 2022. 65 s.
  book

  book

 2. KRÁĽOVIČOVÁ, Alexandra. Podnikanie fyzických osôb v podmienkach SR z hľadiska daňových a odvodových povinností : bakalárska práca. Školiteľ: Ivona Ďurinová. Bratislava, 2022. 68 s.
  book

  book

 3. KOCHOVÁ, Kristína. Zdaňovanie pracovných príjmov vo vybraných krajinách EÚ z pohľadu zamestnávateľov a zamestnancov : bakalárska práca. Školiteľ: Ivona Ďurinová. Bratislava, 2022. 93 s.
  book

  book

 4. ŤAŽKÁ, Alžbeta. Daňová politika v oblasti uplatňovania dôchodkových daní v krajinách V4 a jej vplyv na podnikateľské prostredie : diplomová práca. Školiteľ: Ivona Ďurinová. Bratislava, 2022. 102 s.
  book

  book

 5. ŠAVELOVÁ, Nikola. Daňová politika v oblasti uplatňovania dôchodkových daní vo vybraných krajinách EÚ a jej vplyv na podnikateľské prostredie : diplomová práca. Školiteľ: Ivona Ďurinová. Bratislava, 2022. 106 s.
  book

  book

 6. ŠULOK, Andrej. Meranie daňového zaťaženia ekonomických subjektov v SR a komparácia s vybranými krajinami v EÚ a vo svete : bakalárska práca. Školiteľ: Ivona Ďurinová. Bratislava, 2021. 71 s.
  book

  book

 7. POMOTHYOVÁ, Petra. Vzájomná väzba daňového a sociálneho systému v podmienkach SR a vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Ivona Ďurinová. Bratislava, 2021. 98 s.
  book

  book

 8. KRCSEK, Bálint. Systémy zdaňovania dividend vo svete a v SR z pohľadu ekonomického a právneho dvojitého zdanenia : diplomová práca. Školiteľ: Ivona Ďurinová. Bratislava, 2021. 92 s.
  book

  book

 9. ZAJAC, Patrik. Porovnanie odpisovej politiky v kontexte zdaňovania príjmov v krajinách V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Ivona Ďurinová. Bratislava, 2021. 63 s.
  book

  book

 10. KALAMEN, Kristián. Porovnanie zdaňovania spoločností v krajinách V4 : diplomová práca. Školiteľ: Ivona Ďurinová. Bratislava, 2021. 85 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.