Search results

 1. ŠAJBANOVÁ, Noemi. Vznik, rozvoj a napredovanie startupu : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2019. 82 s.
  book

  book

 2. BALOGH, Adrián. Vznik, rozvoj a napredovanie startupu : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2019. 58 s.
  book

  book

 3. VARGA, Marek. Vznik, rozvoj a napredovanie startupu : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2019. 60 s.
  book

  book

 4. MIKLEOVÁ, Lenka. Incept, development and progress of a start-up : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2018. 43 s.
  book

  book

 5. SÓKIOVÁ, Dóra. Zdokonaľovanie manažmentu vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2018. 51 s.
  book

  book

 6. ŠKRABÁKOVÁ, Dominika. Podnikateľský plán začínajúceho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2018. 74 s.
  book

  book

 7. ŠIMČÁK, Matúš. Odvetvová a konkurenčná analýza pre potreby konkrétneho podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2018. 54 s.
  book

  book

 8. FANČOVIČ, Filip. Zdokonaľovanie manažmentu vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2018. 45 s.
  book

  book

 9. KERMIETOVÁ, Veronika. Vznik, rozvoj a napredovanie startupu : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2017. 82 s.
  book

  book

 10. ALESHCHEVA, Anastasia. Inception, development and progress of start-up : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2017. 63 s.
  book

  book