Search results

 1. KLAČANSKÝ, Michal. Možnosti zvyšovania spoločenskej zodpovednosti v manažmente a podnikaní : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2018. 71 s.
  book

  book

 2. JÁNOŠOVÁ, Natália. Využitie projektového manažmentu v malom alebo strednom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2018. 78 s.
  book

  book

 3. GAVENČIAKOVÁ, Lucia. Manažment športového klubu : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2017. 82 s.
  book

  book

 4. MERNIK, Marina. Porovnanie všeobecného a projektového manažmentu vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2017. 75 s.
  book

  book

 5. GUNÁROVÁ, Iveta. Využitie projektového manažmentu v malých a stredných podnikoch : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2017. 73 s.
  book

  book

 6. SAMEK, Ľubomír. Hodnotenie úrovne znalostného manažmentu v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2017. 82 s.
  book

  book

 7. KRIVDOVÁ, Lívia. Využitie projektového manažmentu v malých a stredných podnikoch : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2017. 77 s.
  book

  book

 8. HOVANCOVÁ, Petra. Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2016. 76 s.
  book

  book

 9. ŠINSKÁ, Katarína. Projekt ako nástroj zmeny : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2015. 83 s.
  book

  book

 10. UJHÁZIOVÁ, Andrea. Zvyšovanie spoločenskej zodpovednosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2014. 77 s.
  book

  book