Search results

  1. BUDINSKÝ, Michal. Reporting : zdroj informácií pre manažérske rozhodovanie : dizertačná práca. Škol. Alžbeta Foltínová. Bratislava, 2010. 146 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book

  2. KUPKOVIČ, Milan et al. Kalkulácie a rozpočty. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1996. 210 s. ISBN 80-225-0820-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
    book

    book