Search results

 1. BABIAK, Martin. Optimalizácia daní z príjmov vo vzťahu k cenám : dizertačná práca. Školiteľ: Ján Petrenka. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2006. 195 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. BABIAK, Martin. Optimalizácia daní z príjmov vo vzťahu k cenám : dizertačná práca. Školiteľ: Ján Petrenka. Bratislava, 2005. 195 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. ADAME, Ľubica. Medzinárodné dvojaké zdanenie - vznik a možnosti jeho zamedzenia : dizertačná práca. Škol. Ján Petrenka. Bratislava, 1998. 124 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. HÁČIK, Vladimír et al. Finančná a menová teória a politika. I. časť. 2. vyd. Bratislava : Ekonomická univerzita, 1994. 144 s. ISBN 80-225-0589-7. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 5. PETRENKA, Ján. Verejné financie a finančná kontrola : Vybrané state. 1. vyd. Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1991. 165 s. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 6. DUONG, Thi Binh Mimb. Zdokonaľovanie hlavných foriem odčerpávania čistého dôchodku v priemysle do štátneho rozpočtu : kandidátska dizertačná práca. Ved. práce Ján Petrenka. Bratislava, 1990. 147 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. MIKŠ, Jozef. Aktuálne otázky financovania vysokých škôl v SSR : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Ján Petrenka. Bratislava, 1989. 67 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. BREZÍKOVÁ, Gabriela. Miesto, funkcie a ciele dane z obratu v novej ekonomickej sústave po prestavbe hospodárskeho mechanizmu : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Ján Petrenka. Bratislava, 1989. 50 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. BORODOVČÁKOVÁ, Ľubica. Faktory v systéme financovania odvetvia kultúry a ich pôsobenie na rozvoj kultúry : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Ján Petrenka. Bratislava, 1987. 64 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. HÁČIK, Vladimír - PETRENKA, Ján - HORŇÁK, Ján. Štátny rozpočet v súčasnom kapitalizme : sociálne a štátne poistenie za socializmu. Recenzovali: O. Sobek. 2. vyd. Bratislava : Rektorát VŠE, 1966. 104 s. Doplňujúce študijné materiály, 3/1966. [Copy count : 3, currently available 3, at library only 0]
  book

  book