Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0020948 xkni^"
 1. Vzory testov na prijímacie skúšky z ruského, francúzskeho, španielskeho a talianskeho jazyka. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. 91 s. ISBN 80-225-1686-4. [Copy count : 4, currently available 3, at library only 1]
  book

  book

 2. Vzory testov na prijímacie skúšky z ruského, francúzskeho, španielskeho a talianskeho jazyka. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. 91 s. ISBN 80-225-1686-4. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 3. BOCKOVÁ, Viera et al. Otestuj sa sám! Vedúca autorského kolektívu Viera Bocková. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1998. 234 s. ISBN 80-225-0973-6. [Copy count : 13, currently available 12, at library only 1]
  book

  book

 4. HALENÁR, Vladimír - BOROVSKÁ, Zuzana - PETRÍKOVÁ, Ľubica. Príručný francúzsko-slovenský ekonomický slovník. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 1997. 110 s. ISBN 80-225-0809-8. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 5. PETRÍKOVÁ, Ľubica - JÓNOVÁ, Rút. Súbor gramatických cvičení z francúzskeho jazyka. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 1997. 52 s. ISBN 80-225-0871-3. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 6. PETRÍKOVÁ, Ľubica et al. Vybrané ekonomické texty vo francúzskom jazyku. Vedúca autorského kolektívu: Ľubica Petríková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1996. 60 s. ISBN 80-225-0813-6. [Copy count : 13, currently available 12, at library only 1]
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.