Search results

 1. FARKAŠ, Richard. Účtovná závierka obchodných spoločností. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 1223 s. ISBN 978-80-571-0247-2. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  book

  book

 2. FARKAŠ, Richard. Nová účtovná smernica Európskej únie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 164 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-059-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Nová účtovná smernica Európskej únie

  book

 3. FARKAŠ, Richard. Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike. 6. preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 244 s. Ekonómia, 452. ISBN 978-80-8078-558-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike

  book

 4. FARKAŠ, Richard. Konsolidovaná účtovná závierka v Slovenskej republike. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 308 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-572-7. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  Konsolidovaná účtovná závierka v Slovenskej republike

  book

 5. FARKAŠ, Richard. Kombinácie podnikov : účtovné aspekty : zlúčenie, splynutie, rozdelenie, kúpa a vklad podniku alebo jeho časti. Bratislava : Iura Edition, 2008. 111 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-216-0. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  book

  book

 6. FARKAŠ, Richard. Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike. 4. preprac. vyd. Bratislava : KPMG Slovensko, spol. s r.o., 2006. 691 s. Audit, tax, advisory. ISBN 80-8078-119-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 7. FARKAŠ, Richard. Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike. 4. preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2006. 174 s. Ekonómia. ISBN 80-8078-114-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. FARKAŠ, Richard. Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike. 4. preprac. vyd. Bratislava : KPMG Slovensko, spol. s r.o., 2006. 746 s. Audit, tax, advisory. ISBN 80-8078-120-6. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 9. FARKAŠ, Richard. Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike. 3. preprac. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2003. 151 s. Ekonómia. ISBN 80-89047-63-7. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike

  book

 10. FARKAŠ, Richard. Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike. KPMG Slovensko spol. s r.o., 2003. 603 s. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book