Search results

 1. ŠLOSÁROVÁ, Anna - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Analýza účtovnej závierky. Recenzovali: Richard Farkaš, Miloš Sklenka. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 440 s. [25,45 AH]. ISBN 978-80-571-0166-6. [Copy count : 20, currently available 0, at library only 3, Length of Reservation Line 1]
  book

  book

 2. HORNICKÁ, Renáta. Konsolidovaná účtovná závierka II : praktikum. Recenzenti: Miloš Tumpach, Richard Farkaš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 107 s. [3,8 AH]. APVV-16-0602. ISBN 978-80-225-4661-4. [Copy count : 13, currently available 11, at library only 2]
  book

  book

 3. HORNICKÁ, Renáta. Konsolidovaná účtovná závierka I : praktikum. Recenzenti: Richard Farkaš, Martina Podmanická. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 148 s. [6,45]. KEGA 026 EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4537-2. [Copy count : 12, currently available 6, at library only 2]
  book

  book

 4. SENEŠI, Norbert - MÁZIKOVÁ, Katarína. Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva. Recenzenti: Miloš Tumpach, Elena Fetisovová, Richard Farkaš. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 183 s. [10,4 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-755-6. [Copy count : 11, currently available 5, at library only 3]
  book

  book

 5. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Základy účtovníctva. Recenzenti: Antónia Kovalčíková, Richard Farkaš. 3. uprav. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 171 s. [6,36 AH]. ISBN 978-80-225-4405-4. [Copy count : 30, currently available 23, at library only 4]
  book

  book

 6. ŠLOSÁROVÁ, Anna - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Analýza účtovnej závierky. Recenzovali: Richard Farkaš, Miloš Sklenka. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 440 s. [25,17 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-589-7. [Copy count : 17, currently available 1, at library only 4]
  Analýza účtovnej závierky

  book

 7. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. [Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 1, s. 111-113 online. Recenzia na: Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva : monografia / Beáta Bednárová, Anna Šlosárová ; recenzovali: Anna Baštincová, Richard Farkaš ... [et al.]. 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 978-80-8168-314-5.
  article

  article

 8. BEDNÁROVÁ, Beáta - ŠLOSÁROVÁ, Anna. Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva : monografia. Recenzovali: Anna Baštincová, Richard Farkaš ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 214 s. [13,60 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0122/14. ISBN 978-80-8168-314-5. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva

  book

 9. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Základy účtovníctva. Recenzenti: Antónia Kovalčíková, Richard Farkaš. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 171 s. [6,36 AH]. VEGA 1/0122/14. ISBN 978-80-225-4041-4. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  book

  book

 10. HVOŽDAROVÁ, Jana - SAPARA, Ján - UŽÍK, Ján. Konsolidovaná účtovná závierka : zostavenie a analýza. Recenzenti: Richard Farkaš, Renáta Hornická. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 292 s. [17,97 AH]. ISBN 978-80-225-3969-2. [Copy count : 12, currently available 4, at library only 4]
  book

  book