Search results

  1. MLÁKAY, Jozef et al. Tovaroznalectvo priemyselného tovaru : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010 dotlač. 166 s. ISBN 978-80-225-2932-7. [Copy count : 9, currently available 5, at library only 4]
    book

    book

  2. KAJÁNKOVÁ, Katarína. Ekonomické a ekologické aspekty balenia tovaru : dizertačná práca. Škol. Igor Kačeňák. Bratislava, 2008. 148 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book