Search results

 1. KOVÁČOVÁ, Milada. Dizajn obalov a jeho význam pre cestovný ruch : diplomová práca. Školiteľ: Igor Kačeňák. Bratislava, 2013. 86 s.
  book

  book

 2. GABRIELOVÁ, Tatiana. Obaly v marketingovom mixe : diplomová práca. Školiteľ: Igor Kačeňák. Bratislava, 2013. 80 s.
  book

  book

 3. TAKÁCS, Peter. Marketingový mix a jeho uplatnenie v CR : diplomová práca. Školiteľ: Igor Kačeňák. Bratislava, 2013. 81 s.
  book

  book

 4. KOSÁK, Michal. Uplatnenie marketingového mixu v CR : diplomová práca. Školiteľ: Igor Kačeňák. Bratislava, 2013. 71 s.
  book

  book

 5. KOLISNYKOVÁ, Iveta. Obal ako piate P marketingového mixu : diplomová práca. Školiteľ: Igor Kačeňák. Bratislava, 2013. 82 s.
  book

  book

 6. GREKSOVÁ, Miriama. Obal ako významný fenomén obchodu : diplomová práca. Školiteľ: Igor Kačeňák. Bratislava, 2012. 67 s.
  book

  book

 7. LESŇÁK, Miroslav. Ekonomické a ekologické aspekty balenia výrobkov : diplomová práca. Školiteľ: Igor Kačeňák. Bratislava, 2012. 60 s.
  book

  book

 8. ÁRVAYOVÁ, Dominika. Obalové funkcie a ich aplikácia v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Igor Kačeňák. Bratislava, 2012. 65 s.
  book

  book

 9. FLACHBART, Tomáš. Ekologická bilancia obalových materiálov a obalov : diplomová práca. Školiteľ: Igor Kačeňák. Bratislava, 2012. 65 s.
  book

  book

 10. ŠUTAJ-EŠTOKOVÁ, Lucia. Dizajn obalov a jeho význam pre cestovný ruch : diplomová práca. Školiteľ: Igor Kačeňák. Bratislava, 2012. 85 s.
  book

  book