Search results

Records found: 79  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0021457 xcla^"
 1. MINÁRSKY, Ján. Komentár k novelizácii zákona o dani z pridanej hodnoty k 1. januáru 2010. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2010. ISSN 1335-2024, 2010, roč. 18, č. 3, s. 122-124.
  article

  article

 2. MINÁRSKY, Ján. Komentár k novelizácii zákona o dani z pridanej hodnoty k 1. januáru 2010. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2010. ISSN 1335-2024, 2010, roč. 18, č. 4, s. 159-166.
  article

  article

 3. MINÁRSKY, Ján. Komentár k novelizácii zákona o dani z pridanej hodnoty k 1. januáru 2010. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2010. ISSN 1335-2024, 2010, roč. 18, č. 5, s. 199-208.
  article

  article

 4. MINÁRSKY, Ján. Komentár k novelizácii zákona o dani z pridanej hodnoty k 1. januáru 2010. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2010. ISSN 1335-2024, 2010, roč. 18, č. 1, s. 42-44.
  article

  article

 5. MINÁRSKY, Ján. Komentár k novelizácii zákona o dani z pridanej hodnoty k 1. januáru 2010. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2010. ISSN 1335-2024, 2010, roč. 18, č. 2, s. 71-74.
  article

  article

 6. MINÁRSKY, Ján. Komentár k novelizácii zákona o dani z pridanej hodnoty k 1. januáru 2010. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2009. ISSN 1335-2024, 2009, roč. 17, č. 12, s. 426-430.
  article

  article

 7. MINÁRSKY, Ján. Komentár k novelizácii zákona o dani z príjmov vykonanej zákonom č. 76/2007 Z.z. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2007. ISSN 1335-9568, 2007, roč. 14, č. 7-8, s. 10-17.
  article

  article

 8. MINÁRSKY, Ján. Komentár k zákonu č. 688/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o dani z príjmov. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2007. ISSN 1335-9568, 2007, roč. 14, č. 3-4, s. 10-68.
  article

  article

 9. MINÁRSKY, Ján. Komentár k novelizácii zákona o DPH vykonanej zákonom č. 651/2004 Z.z. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2005. ISSN 1335-9568, 2005, roč. 12, č. 1-2, s. 98-136.
  article

  article

 10. MINÁRSKY, Ján. Najdôležitejšie zmeny v zákone o dani z príjmov vykonané zákonom č. 659/2004 Z.z. a zákonom č. 68/2005 Z.z. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2005. ISSN 1335-9568, 2005, roč. 12, č. 7-8, s. 8-60.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.