Search results

 1. MATOVIČ, Viktor. Analýza legislatívnych aspektov vývoja a predaja softvéru : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 45 s.
  book

  book

 2. KOŠČÁK, Dominik. Elektronické trhovisko ako nástroj transparentného verejného obstarávania v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 49 s.
  book

  book

 3. KOTUĽAK, Lukáš. Proces obchodovania v prostredí Elektronického kontraktačného systému v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 50 s.
  book

  book

 4. MOLNAR, Irena. Využitie dátovej matice Digitálne Slovensko pre vlastný výskum v oblasti vývoja digitálnej gramotnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 48 s.
  book

  book

 5. SCHWENDTNEROVÁ, Anikó. Kreatívna tvorba multimediálnych materiálov a aplikácií pre propagáciu štúdia na FHI pre uchádzačov o štúdium : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 44 s.
  book

  book

 6. MIŽOV, Ján. Analýza, návrh a implementácia webového portálu so zameraním na problematiku telepráce : diplomová práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2016. 64 s.
  book

  book

 7. DANIEL, Viktor. Redesign - modernizácia webových stránok pomocou grafických editorov : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2016. 43 s.
  book

  book

 8. DEPTOVÁ, Ľubomíra. Elektronické testovanie s využitím LMS Moodle : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2016. 52 s.
  book

  book

 9. SZABÓOVÁ, Kinga. Tvorba interaktívnej multimediálnej e-learningovej prednášky ku konkrétnemu predmetu : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2016. 42 s.
  book

  book

 10. KONEČNÝ, Peter. Tvorba elektronických formulárov a tlačív v Exceli : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2016. 47 s.
  book

  book