Search results

 1. KOVÁČIKOVÁ, Mária - BEŇOVÁ, Elena. Možnosti financovania zdravotníctva z verejných a súkromných zdrojov : dizertačná práca. Elena Beňová. Bratislava, 2009. 183 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. IVANIČKOVÁ, Marta. Spôsoby financovania cestnej infraštruktúry v Slovenskej republike a v ostatných krajinách Európskej únie : dizertačná práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2008. 173 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. HINZELLER, Gabriel. Stanovenie budúceho rozptylu akcií z opcií : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Beňová. Bratislava, 2003. 118 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. HÁČIK, Vladimír et al. Finančná a menová teória a politika. I. časť. 2. vyd. Bratislava : Ekonomická univerzita, 1994. 144 s. ISBN 80-225-0589-7. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 5. BEŇOVÁ, Elena. Štátne vlastníctvo v podmienkach štátnomonopolistického kapitalizmu : kandidátska dizertačná práca. Ved. práce Pavol Rapoš. Bratislava, 1979. 162 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book