Search results

 1. PÓZEL, Ivan. Využívanie finančnej podpory z fondov EÚ v oblasti školstva : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Beňová. Bratislava, 2011. 45 s.
  book

  book

 2. SALAY, Michal. Alternatívne zdroje v energetike a ich financovanie : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Beňová. Bratislava, 2010. 47 s.
  book

  book

 3. ŠVARAL, Filip. Využívanie fondov EÚ na financovanie zdravotníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Beňová. Bratislava, 2010. 56 s.
  book

  book

 4. BENKOVÁ, Jana. Viaczdrojové financovanie zdravotníctva v SR : diplomová práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2010. 60 s.
  book

  book

 5. HRIVKOVÁ, Katarína. Využívanie fondov Európskej únie so zameraním na cestovný ruch : diplomová práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2010. 120 s.
  book

  book

 6. HUTTA, Viliam. Porovnanie cien zemného plynu a elektrickej energie v SR a v krajinách EÚ : diplomová práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2010. 77 s.
  book

  book

 7. KONTROŠOVÁ, Natália. Štátna podpora bývania na Slovensku : diplomová práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2010. 67 s.
  book

  book

 8. KRÁĽOVÁ, Michaela. Alternatívne zdroje energie a možnosti ich financovania : diplomová práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2010. 69 s.
  book

  book

 9. KUŠVARA, Peter. Metódy regulácie v SR : diplomová práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2010. 57 s.
  book

  book

 10. LANÁKOVÁ, Mária. Druhý dôchodkový pilier a jeho ekonomická opodstatnenosť : diplomová práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2010. 73 s.
  book

  book