Search results

 1. KRAJČO, Šimon. IFRS 17 – zmena medzinárodného štandardu finančného výkazníctva IFRS 4 pre poisťovne : diplomová práca. Školiteľ: Mária Bilíková. Bratislava, 2018. 71 s.
  book

  book

 2. KAŠŠOVICOVÁ, Barbora. Analýza zmien v II. pilieri dôchodkového systému na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Bilíková. Bratislava, 2018. 45 s.
  book

  book

 3. ČERMANOVÁ, Gabriela. Viachodnotové dekrementné modely a ich využitie v životnom poistení : diplomová práca. Školiteľ: Mária Bilíková. Bratislava, 2017. 73 s.
  book

  book

 4. PODIVINSKÝ, Peter. IFRS pre poistné zmluvy z pohľadu aktuára : diplomová práca. Školiteľ: Mária Bilíková. Bratislava, 2017. 55 s.
  book

  book

 5. KLENOVSKÁ, Romana. Odhady pravdepodobnosti storna a ich použitie pri modelovaní peňažných tokov v životnom poistení : diplomová práca. Školiteľ: Mária Bilíková. Bratislava, 2016. 63 s.
  book

  book

 6. HIRNER, Martin. Integrály a ich využitie pri riešení ekonomických problémov : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Bilíková. Bratislava, 2016. 39 s.
  book

  book

 7. HNÁT, Tomáš. Diferenciál a elasticita funkcie viac premenných a ich využitie v ekonomických úlohách : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Bilíková. Bratislava, 2015. 35 s.
  book

  book

 8. BLAHO, Michal. Pripoistenia v životnom poistení v režime Solventnosť II : diplomová práca. Školiteľ: Mária Bilíková. Bratislava, 2015. 63 s.
  book

  book

 9. HAVRILA, Peter. Modelovanie úmrtnosti pre penzijné poistenie : diplomová práca. Školiteľ: Mária Bilíková. Bratislava, 2014. 84 s.
  book

  book

 10. KŇAZOVICKÁ, Lívia. Dôchodky vyplácané z druhého piliera dôchodkového sporenia : diplomová práca. Školiteľ: Mária Bilíková. Bratislava, 2014. 59 s.
  book

  book