Search results

 1. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  article

  article

 2. SILVAN, Juraj. From innovation to social justice : On the completion of the trilogy of the post-crisis development. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39, č. 4, s. 580-582. Recenzia na: Kreativita, invencia, inovácia = Creativity, invention, innovation : incentives for growth, prosperity and sustainability of the Slovak Republic : stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR / Koloman Ivanička a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2761-3.
  article

  article

 3. LOYDLOVÁ, Miroslava. Distribučný manažment. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2009. ISSN 1336-7137, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 88-89. Recenzia na: Distribučný manažment / Ferdinand Daňo, Pavol Kita. - Hronský Beňadik : Daniel NETRI, 2009. - ISBN 978-80-89416-00-4.
  article

  article

 4. DAŇO, Ferdinand. Partnerské vzťahy v distribučnom systéme. In Transformačné zmeny interpodnikových vzťahov a spôsoby limitácie rizík v oblasti nákupu na trhu výrobnej sféry. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. ISBN 80-225-1943-X, s. 64-67.
  article

  article

 5. DAŇO, Ferdinand. The Credit system at the Faculty of Commerce of the University of Economy, Bratislava, advantages and disadvantages. In ECTS, kreditné systémy a metódy hodnotenia študentov : TEMPUS JEP 12 263 - 97. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1998. ISBN 80-225-1139-0, s. 137-143.
  article

  article