Search results

 1. JAZBEC, Andrea. Uplatnenie manažmentu kategórií v sortimente maloochodných spoločností : dizertačná práca. Školiteľ: Ferdinand Daňo. Bratislava, 2014. 180 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. KOVALÍK, Stanislav. Outsourcing a jeho význam v činnosti vybraného podniku : dizertačná práca. Škol. Ferdinand Daňo. Bratislava, 2010. 175 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Aktuálne otázky výskumu v ekonómii a manažmente : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 224 s. ISBN 978-80-225-2619-7. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 4. ŠIMO, Dušan. Agrárny marketing II. : marketing rastlinných a živočíšnych komodít. Recenzenti: Ferdinand Daňo, Ľuboslav Szabo, Pavol Stehlo. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 170 s. ISBN 978-80-225-2529-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 5. TRŠKA, Viliam. Vplyv nákupného správania spotrebiteľa na tvorbu distribučnej stratégie nadnárodných obchodných spoločností : dizertačná práca. Škol. Ferdinand Daňo. Bratislava, 2006. 168 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. LESÁKOVÁ, Dagmar et al. Determinanty a miery marketingovej úspešnosti v stratégiách konkurencieschopnosti SR v ére nového marketingu : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/1231/04. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM ; Bratislava, 2006. 76 s. VEGA 1/1231/04. ISBN 80-225-2283-X. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. LAMPRECHT, Christian. Category Management : die Rolle des Category Managements in Veränderung der Hersteller-Handel-Beziehungen : dizertačná práca. Školiteľ: Ferdinand Daňo. Bratislava, 2006. 207 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. RICHTEROVÁ, Kornélia et al. Základy segmentácie trhu. Recenzovali: Štefan Rajt, Lucia Rohoňová, Elena Šťavová. 1. vyd. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 1999. 209 s. G 5040. ISBN 80-225-1174-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 9. DAŇO, Ferdinand. Príspevok k optimalizácii predmetu činnosti obchodných podnikov s potravinárskym tovarom z aspektu tvorby sortimentu : kandidátska dizertačná práca. Školiteľ: Jozef Brezník. Bratislava, 1990. 163 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. SLOBODNÍK, Bartolomej et al. Obchodná technológia : kolektív. 3. vyd. Bratislava : VŠE, 1990. 306 s. ISBN 80-225-0241-3. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book