Search results

 1. VAŠKOVÁ, Linda. Interaktívny marketing ako moderný prístup k trhu a k zákazníkovi : dizertačná práca. Školiteľ: Ferdinand Daňo. Bratislava, 2020. 146 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. LESSASSY, Leopold et al. Le comportement du consommateur dans le domaine des produits alimentaires bio face au défi de la consommation responsable. Le cas de la Slovaquie et de la France. In ACTES. 26e conférence GREG-PGV. L’Europe est-elle la bonne échelle pour que les acteurs et les parties prenantes puissent relever les défis du futur? - Grenoble : Université Grenoble Alpes, 2020, p. 287-307. VEGA 1/0066/18, VEGA 1/0046/20.
  article

  article

 3. DAŇO, Ferdinand - DRÁBIK, Peter - HANULÁKOVÁ, Eva. Circular Business Models in Textiles and Apparel Sector in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In The Central European Business Review. - Praha : University of Economics Prague. ISSN 1805-4862, 2020, vol. 9, no. 1, pp. 1-19 online. VEGA 1/0380/17.
  article

  article

 4. Postoj spotrebiteľov vo vzťahu k elektromobilite na trhu automobilov v Slovenskej republike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0046/20. Zborník z príspevok riešiteľov projektu zostavil: Ferdinand Daňo ; recenzenti/Reviewers: Monika Naďová Krošláková, Gabriela Pajtinková - Bartáková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 159 s. [10,20 AH]. VEGA 1/0046/20. ISBN 978-80-225-4761-1.
  book

  book

 5. ŠTULLER, Pavol - DRÁBIK, Peter. Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie na výrobu zeleného vodíka v lokalite Jaslovských Bohuníc pri zvážení synergií s jadrovou energetikou ako komplementárneho zdroja energie v rámci elektromobility. In Postoj spotrebiteľov vo vzťahu k elektromobilite na trhu automobilov v Slovenskej republike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0046/20. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4761-1, s. 144-159 online. VEGA 1/0046/20.
  article

  article

 6. DAŇO, Ferdinand - VERNEROVÁ, Dominika. Umelá inteligencia a robotizácia a ich potenciál vo zvyšovaní kvality služieb v logistických centrách. In Postoj spotrebiteľov vo vzťahu k elektromobilite na trhu automobilov v Slovenskej republike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0046/20. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4761-1, s. 129-144 online. VEGA 1/0046/20.
  article

  article

 7. HULA, Róbert. Možnosti využitia neuromarketingových nástrojov pri skúmaní spotrebiteľa na trhu elektromobilov v Slovenskej republike. In Postoj spotrebiteľov vo vzťahu k elektromobilite na trhu automobilov v Slovenskej republike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0046/20. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4761-1, s. 118-129 online. VEGA 1/0046/20.
  article

  article

 8. KUKURA, Marek. Vnímanie elektromobilov slovenskými spotrebiteľmi. In Postoj spotrebiteľov vo vzťahu k elektromobilite na trhu automobilov v Slovenskej republike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0046/20. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4761-1, s. 92-104 online. VEGA 1/0046/20.
  article

  article

 9. KRNÁČOVÁ, Paulína - LEHOCKÝ, Jozef. Návrh komunikačnej stratégie na podporu rozvoja elektromobility. In Postoj spotrebiteľov vo vzťahu k elektromobilite na trhu automobilov v Slovenskej republike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0046/20. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4761-1, s. 104-118 online. VEGA 1/0046/20.
  article

  article

 10. FRANCOVÁ, Zuzana. Postoje spotrebiteľov k elektromobilite. In Postoj spotrebiteľov vo vzťahu k elektromobilite na trhu automobilov v Slovenskej republike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0046/20. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4761-1, s. 77-92 online. VEGA 1/0046/20.
  article

  article