Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0028979 xkni^"
 1. BENČO, Jozef et al. Ekonomika verejných služieb. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2011. 333 s. ISBN 978-80-557-0323-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. Úloha územných samospráv v regionálnom rozvoji : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2009. CD-ROM. Acta oeconomica, No 26. ISBN 978-80-8083-916-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  electonic book

  electonic book

 3. Acta oeconomica no 23 : the abatement of socio-economic disparities among countries in the global context of European Union expansion. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. 72 s. ISBN 978-80-8083-528-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 4. KUVÍKOVÁ, Helena. Tvorba a realizácia zdravotníckej politiky. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2006. 209 s. ISBN 80-8083-340-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 5. KUVÍKOVÁ, Helena. Možnosti rozvoja mimovládnych organizácií v krajinách Vyšehradskej skupiny. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2006. 128 s. ISBN 80-8083-303-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 6. Stratégia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v podmienkach jednotného európskeho trhu I. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2006. 200 s. Acta oeconomica. ISBN 80-8083-337-0. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 7. Acta oeconomica no 17 : cestovný ruch v nových členských štátoch po vstupe do Európskej únie. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2004. 175 s. ISBN 80-8055-989-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. Acta oeconomica no 15 : etika v ekonomickom prostredí II. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2003. 311 s. ISBN 80-8055-798-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. KUVÍKOVÁ, Helena. Podnik vo verejnom sektore 1 : Úvod do štúdia. 1. vyd. Bratislava : VŠE, 1992. 162 s. ISBN 80-225-0383-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 10. KOHÚT, Jozef. Analýza vývoja vecných nákladov OÚNZ v Trenčíne : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Helena Kuvíková. Bratislava, 1990. 58 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.