Search results

  1. Scientia Iuventa 2018. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2018 : zborník príspevkov z [13.] medzinárodnej doktorandskej konferencie : 19. apríl 2018, Banská Bystrica [elektronický zdroj]. Editori: Simona Budinská, Zuzana Huliaková, Michal Budinský. Banská Bystrica : BELIANUM, 2018. CD-ROM [550 s.]. Available on Internet: <http://si.umb.sk/?page_id=413> ISBN 978-80-557-1426-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
    book

    book

  2. Scientia Iuventa 2015. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : 23. apríl 2015 Banská Bystrica [elektronický zdroj]. Editori: Peter Hronček, Lukáš Smerek, Katarína Dubcová. Banská Bystrica : Belianum, 2015. CD-ROM [634 s.]. ISBN 978-80-557-0858-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    electonic book

    electonic book