Search results

 1. GAJDOŠÍKOVÁ, Zuzana. Udržateľný rozvoj cestovného ruchu v horských strediskách. Recenzenti: Marián Gúčik, Jiří Vystoupil. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 179 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1709-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. GAJDOŠÍK, Tomáš - ŠEBOVÁ, Ľubica. Manažment cieľových miest cestovného ruchu. Recenzenti: Marián Gúčik, Jiří Pěč. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 177 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1710-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 3. GAJDOŠÍK, Tomáš. Manažérske organizácie v cieľových miestach cestovného ruchu. Recenzenti: Marian Gúčik, Anna Michálková, Ida Rašovská. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2019. 131 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1663-3. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  book

  book

 4. GÚČIK, Marián et al. Marketing podnikov cestovného ruchu. Recenzovali: Mária Rostášová, Milota Vetráková. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 248 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-812-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. ORIEŠKA, Ján et al. Kultúra prejavu. Recenzenti: Marián Gúčik, Miroslav Dobrota. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 193 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1451-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 6. 40 rokov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici : 1977 - 2017. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 76 s. ISBN 978-80-557-1276-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Scientia Iuventa 2017. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2017 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie, 20. apríl 2017, Banská Bystrica. Recenzenti: Jaroslav Ďaďo, Marian Gúčik ... [et al.]. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. CD-ROM [484 s.]. ISBN 978-80-557-1260-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 8. GAJDOŠÍK, Tomáš - GAJDOŠÍKOVÁ, Zuzana - MARČEKOVÁ, Radka. Informačné technológie v cestovnom ruchu. Recenzenti: Marián Gúčik, Josef Zelenka. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 207 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-587-3. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 1]
  Informačné technológie v cestovnom ruchu

  book

 9. ŠEBOVÁ, Ľubica. Dlhodobý vývoj finančnej situácie odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb na Slovensku. Recenzenti: Iveta Hajdúchová, Marián Gúčik. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2017. 139 s. Studia oeconomica, 57. ISBN 978-80-557-1280-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 10. GÚČIK, Marián - GAJDOŠÍK, Tomáš - LENCSÉSOVÁ, Zuzana. Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu. Recenzovali: Alexander Mateides, Jarmila Indrová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 207 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-350-3. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 1]
  Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu

  book