Search results

Records found: 79  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0029323 xcla^"
 1. BOBÁKOVÁ, Viktória. Vysoké školy v Pláne obnovy a odolnosti. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2021. ISSN 1335-7182, 2021, roč. 22, č. 2, s. 126-135.
  article

  article

 2. BOBÁKOVÁ, Viktória. Príjmová nerovnosť v regiónoch Slovenskej republiky. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2020. ISSN 1335-7182, 2020, roč. 21, č. 1, s. 5-20.
  article

  article

 3. BOBÁKOVÁ, Viktória. Význam ľudského kapitálu a vzdelania pre ekonomický rast. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2018. ISSN 1335-7182, 2018, roč. 19, č. 1, s. 60-75.
  article

  article

 4. BOBÁKOVÁ, Viktória. Inovácie ako predpoklad výkonnosti verejného sektora. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2014. ISSN 1338-6468, 2014, č. 2, s. 3-13.
  article

  article

 5. BOBÁKOVÁ, Viktória. Hodnotenie kvality inštitucionálneho prostredia. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2013. ISSN 1338-6468, 2013, č. 3, s. 27-38.
  article

  article

 6. BOBÁKOVÁ, Viktória. Výkonnosť a efektívnosť vo verejnom sektore. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012. ISSN 1337-2955, jún 2012, roč. 8, č. 1, s. 166-177.
  article

  article

 7. BOBÁKOVÁ, Viktória. Výdavky územnej samosprávy a hospodárska recesia. In Ekonomické aspekty v územnej samospráve II : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie : Košice 2012. - Košice : Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS UPJŠ v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-7097-932-7, s. 108-112.
  article

  article

 8. BOBÁKOVÁ, Viktória. Fiškálna nerovnováha a cyklický vývoj ekonomiky. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2011. ISSN 1335-7182, 2011, roč. 12, č. 1, s. 99-105.
  article

  article

 9. BOBÁKOVÁ, Viktória. Možnosti zvyšovania rentability komerčnej banky. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2003. ISSN 1335-0900, Apríl 2003, roč. 11, č. 4, s. 26-29.
  article

  article

 10. MIKOVÁ, Oľga. [Finančné zdroje podniku]. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2003. ISSN 1335-9746, 2003, roč. 2, č. 3-4, s. 119-120. Recenzia na: Finančné zdroje podniku / Viktória Bobáková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2002. - ISBN 80-225-1592-2.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.