Search results

Records found: 24  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0029323 xknid^"
 1. PATKAŇOVÁ, Silvia. Niektoré aspekty konkurenčnej schopnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Viktória Bobáková. Košice, 2011. 81 s.
  book

  book

 2. KRISZTIANOVÁ, Zuzana. Alternatívne zdroje financovania MSP : diplomová práca. Školiteľ: Viktória Bobáková. Košice, 2011. 72 s.
  book

  book

 3. BEZEG, Ľubomír. Finančná štruktúra podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Viktória Bobáková. Košice, 2011. 45 s.
  book

  book

 4. RATULOVSKÁ, Lea. Finančná analýza firmy kótovanej na burze CP : diplomová práca. Školiteľ: Viktória Bobáková. Košice, 2011. 87 s.
  book

  book

 5. BABJAKOVÁ, Drahoslava. Meranie a hodnotenie výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Viktória Bobáková. Košice, 2011. 76 s.
  book

  book

 6. GRAJCÁR, Michal. Priame zahraničné investície a ich vplyv na rozvoj podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Viktória Bobáková. Košice, 2011. 44 s.
  book

  book

 7. SZUPERÁKOVÁ, Mária. Možnosti zvyšovania rentability podniku : diplomová práca. Školiteľ: Viktória Bobáková. Košice, 2011. 79 s.
  book

  book

 8. IHNACIKOVÁ, Zuzana. Finančný plán výrobného družstva Odeta Michalovce : bakalárska práca. Školiteľ: Viktória Bobáková. Košice, 2011. 51 s.
  book

  book

 9. FALATOVÁ, Marta. Manažment pohľadávok : diplomová práca. Škol. Viktória Bobáková. Košice, 2010. 73 s.
  book

  book

 10. LUČAIOVÁ, Veronika. Možnosti zvyšovania výkonnosti podniku : diplomová práca. Škol. Viktória Bobáková. Košice, 2010. 85 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.