Search results

 1. BALCOVÁ, Michaela. Možnosti využitia sociálnych sietí pre firmu : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 44 s.
  book

  book

 2. SLAČKA, Adam. Cloud systém na otvorenej platforme OpenStack : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 73 s.
  book

  book

 3. ORAVCOVÁ, Terézia. Podpora manažmentu podniku prostredníctvom IS : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 80 s.
  book

  book

 4. BRANKOVIČ, Jozef. Internet vecí - súčasť štvrtej priemyselnej revolúcie : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 93 s.
  book

  book

 5. KREMEŇOVÁ, Martina. Možnosti ochrany elektronických dokumentov v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 82 s.
  book

  book

 6. MORAVČÍK, Lukáš. Analýza vplyvu online marketingu na zvýšenie predajnosti v e-commerce : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 44 s.
  book

  book

 7. BRUSÁK, Ján. Oblasti využitia internetu vecí : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 59 s.
  book

  book

 8. MICHALIČKA, Lukas. Súčasné trendy v oblasti elektronického podnikania : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 52 s.
  book

  book

 9. MOŠKO, Martin. Charakteristika QR kódu a možnosti jeho využitia : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 45 s.
  book

  book

 10. MARTEŠÍK, Matúš. Možnosti využívania Google aplikácií v súkromnom sektore : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 43 s.
  book

  book